Informace o souborech cookies na tomto webu:
Webové stránky mají pouze technická cookies, která fungují krátkodobě k zajištění správné funkčnosti stránek.
V souladu s ustanovením § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, tyto soubory nepodléhají souhlasu a nedají se zakázat.
Akceptuji
Etika zdravotnictví

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) se dlouhodobě zasazuje o kultivaci českého zdravotnictví v oblasti etiky.

Je si vědoma významu obsahu a formy poskytování informací o léčivých přípravcích tak, aby mohlo být transparentně a kvalifikovaně rozhodnuto o předepsání konkrétního přípravku pacientovi.

Více informací Registrace Ověřit certifikát

Certifikace reprezentantů

Projekt Certifikace reprezentantů spočívá v proškolování obchodních zástupců v základech farmakologie, farmaceutického práva a etiky tak, aby byli schopni zprostředkovat informace o léčivých přípravcích.

Více informací

E-learningový kurz

V rámci projektu byl vytvořen e-learningový kurz, jež účastníkům poskytne odkazy na příslušné právní předpisy, literaturu.

Více informací

Kontakt

Miluše KaudersováOffice Manager & Operations Finance Manager

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP)
budova IBC
Pobřežní 620/3
186 00 Praha 8
Tel.: +420 603 983 909  |  Tel.: +420 277 004 293
Email: miluse.kaudersova@aifp.cz  |  Www: www.aifp.cz